Peneroka tanggung hutang tak masuk akal

Oleh ADINDA

Redhuan Esa

KENAPA HUTANG PENEROKA DIHAPUSKAN?

Dalam Perjanjian Tanam Semula, FELDA bersetuju untuk menyediakan penyata kewangan interim setiap 3 bulan dan penyata kewangan lengkap tahunan. Jawatankuasa Tanam Semula di 317 rancangan yg diketuai Pengurus FELDA dan FTP bertanggungjawab membentang perbelanjaan kos operasi ladang dengan telus dan disemak imbang oleh peneroka.

Baca Artikel Penuh