Demokrasi Monarki yang wujud di Malaysia dalam Konsep 3R adalah :

Royal – Sentimen Istana;
Religion – Sentimen Agama;
Racist – Sentimen Perkauman;

Apabila ada pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggungjawab menggunakan konsep 3R ini, rakyat akan hilang fokus pada masalah utama rakyat seperti isu kemiskinan dan isu semasa rakyat.

Contohnya di British, mereka juga mengamalkan konsep 3R dan mereka juga mengalami perkara yang sama apabila bertemu konflik ini dalam politik. Ini kerana, British tidak mempunyai satu agama yang rasmi di negara mereka.

3R ini akan bertemu satu masalah yang akhirnya akan menggelapkan hati dan mata rakyat untuk melihat isu utama yang perlu diselesaikan dalam hal politik.

Anak muda khususnya, adakah kita nak biarkan isu 3R ini terus terperangkap di negara kita ?

https://youtu.be/1vwW4qSZLKQ