Kereta rasmi kerajaan merupakan kenderaan yang digunakan oleh sesebuah kerajaan untuk membawa ketua negara atau negeri menuju ke pelbagai destinasi domestik.

Ada kalanya kenderaan tersebut digunakan untuk membawa pegawai tinggi kerajaan yang lain termasuk diplomat asing. Kebiasaannya, kenderaan digunakan mempunyai ciri keselamatan dan perlindungan yang tinggi kerana membawa individu penting kepada negara.

Kali ini Nextstep Fact menyenaraikan 5 model kenderaan yang pernah digunakan pemimpin negara.